trio

"Věříme-li, že hudba má etickou, morální i reálnou fyzickou sílu,
pak musí být součástí věčného řádu pohybu v souladu s vesmírem,
který nás, nevědomé, řídí a vede životem."

Rafael Kubelík

Kubelíkovo klavírní trio bylo založeno v roce 1992 na počest slavného českého houslisty Jana Kubelíka a jeho syna Rafaela Kubelíka – světoznámého dirigenta. Přímým podnětem pro vznik souboru byl návrat Rafaela Kubelíka do Čech po více jak čtyřicetileté emigraci. Hudební i mimohudební setkání s mistrem Kubelíkem byly pro členy tria obohacením nejen v oblasti hudební, ale především ve sféře duchovní a lidské. Jeho osobní souhlas pro název souboru byl a je velkou výzvou a závazkem.

Kubelíkovo trio hraje ve složení Shizuka Ishikawa – housle, Karel Fiala – violoncello, Kvita Bilynská – klavír. Za dobu svého působení na koncertních podiích doznalo trio jen jednu změnu a to na postu houslisty, kde prvních pět let hrál Jan Talich jr.

Programově soubor od založení klade důraz na interpretaci české hudby. Výsledkem je kompletní repertoár od klasicismu po 20. století. Většinu skladeb soubor natočil na CD. Za zmínku stojí ve světové premiéře pořízená kompletní nahrávka klavírních trií Antonína Rejchy. Mezi oblíbené skladatele Kubelíkova tria patří ruští autoři, též vydáno na CD. Hudebně-interpretační koncepce souboru je založena na zvukové vyváženosti všech tří nástrojů. Cílem není předvádění sólových ambicí, ale kompaktní komorní zvuk podložený precizním výkonem jednotlivce.